غرب استیل

تولید کننده قطعات بدنه خودرو

آزمایشگاه شرکت غرب استیل آزمایشگاه شرکت غرب استیل

27 دی سال 1396

از آنجائیکه غرب استیل یکی از شرکت های صنعتی معتبر نزد خودرو سازها بوده و دارای عملکرد کیفی مناسب  نزد شرکت ساپکو می باشد لذا جهت کنترل قطعات از نظر عملکردی و ابعادی به تجهیزات  آزمایشگاهی پیشرفته مجهز می باشد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود


 

 

آزمایشگاه مکانیک

  1. سختی سنجی
  2. آزمون کشش

آزمایشگاه متالوژی

  1. متالوگرافی
  2. کوانتومتری

آزمایشگاه ابعادی

  1. اندازه گیری CMM
  2. اندازه گیری VMM
Google map
سمنان کیلومتر 9 جاده مهدیشهر جنب سندیکای کامیون داران
+98 23 33641070, +98 23 33641068
+98 23 33641058
gharbsteel [at] mghgroup.ir
دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو، خیابان نخ زرین، پلاک 12
+98 21 44564248-54
+98 21 44532948
info [at] mghgroup.ir