غرب استیل

تولید کننده قطعات بدنه خودرو

فرتاش ابوالمعالی فرتاش ابوالمعالی
رئیس مهندسی و مدیر کارخانه
حسین کسائی حسین کسائی
رئیس دفتر مدیریت عامل
علیرضا چهارپاشلو علیرضا چهارپاشلو
رئیس حراست
محمدمهدی تورانیان محمدمهدی تورانیان
رئیس طرح و برنامه و پروژه‌های غیرصنعتی
اسماعیل شمسیان اسماعیل شمسیان
رئیس اداری
ظهورالله پارسا ظهورالله پارسا
رئیس فروش و قراردادها

رئیس بازاریابی و افترمارکت
Google map
سمنان کیلومتر 9 جاده مهدیشهر جنب سندیکای کامیون داران
+98 23 33641070, +98 23 33641068
+98 23 33641058
gharbsteel [at] mghgroup.ir
دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو، خیابان نخ زرین، پلاک 12
+98 21 44564248-54
+98 21 44532948
info [at] mghgroup.ir