غرب استیل

تولید کننده قطعات بدنه خودرو

ابوالفضل بابازاده ابوالفضل بابازاده
مدیریت عامل
فرتاش ابوالمعالی فرتاش ابوالمعالی
رئیس مهندسی و مدیر کارخانه
حسین کسائی حسین کسائی
رئیس دفتر مدیریت عامل
علی رشیدی علی رشیدی
رئیس مالی
علیرضا چهارپاشلو علیرضا چهارپاشلو
رئیس حراست
محمد ذوالفقاری محمد ذوالفقاری
رئیس تولید
محمدمهدی تورانیان محمدمهدی تورانیان
رئیس طرح و برنامه و پروژه‌های غیرصنعتی
حسین ستارپناه حسین ستارپناه
رئیس بازرگانی داخلی
اسماعیل شمسیان اسماعیل شمسیان
رئیس اداری
ظهورالله پارسا ظهورالله پارسا
رئیس فروش و قراردادها
مهرداد حاجعلیان مهرداد حاجعلیان
رئیس نگهداری و تعمیرات
عباس مستخدمین عباس مستخدمین
رئیس سیستم‌های کیفیت

رئیس بازاریابی و افترمارکت
Google map
سمنان کیلومتر 9 جاده مهدیشهر جنب سندیکای کامیون داران
+98 23 33641070, +98 23 33641068
+98 23 33641058
gharbsteel [at] mghgroup.ir
دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو، خیابان نخ زرین، پلاک 12
+98 21 44564248-54
+98 21 44532948
info [at] mghgroup.ir