غرب استیل

تولید کننده قطعات بدنه خودرو

تولید بیش از 200 قطعه پرسی و با ظرفیت تولید 70000 تن در سال ضمن در اختیار داشتن 90 دستگاه پرس با تناژ 100 تا 1100 تن، این امکان را ایجاد نموده تا بزرگترین گروه صنعتی خصوصی در حوزه پرس شاپ نامیده شود
قطعات پرسیقطعات پرسیقطعات پرسیقطعات پرسیقطعات پرسیقطعات پرسیقطعات پرسی
Google map
سمنان کیلومتر ۹ جاده سمنان به مهدیشهر شهرک صنعتی مهدیشهر
+98 23 33641070, +98 23 33641068
+98 23 33641058
gharbsteel [at] mghgroup.ir
دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو، خیابان نخ زرین، پلاک 12
+98 21 44564248-54
+98 21 44532948
info [at] mghgroup.ir