ماژین یدک

تولید کننده قطعات بدنه خودرو

Google map
کرمانشاه، کیلومتر 5 جاده سنندج شهر صنعتی خیابان خیام بلوار بو علی سینا
+98 83 34270463
+98 83 34273888
majinyadak [at] mghgroup.ir
دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو، خیابان نخ زرین، پلاک 12
+98 21 44564248-54
+98 21 44532948
info [at] mghgroup.ir