الکترونیک ماژین سامانه

تولید کننده قطعات الکترونیک خودرو

قطعات الکترونیک خودرو EMS
قطعات EMSقطعات EMSقطعات EMSقطعات EMSقطعات EMSقطعات EMSقطعات EMSقطعات EMSقطعات EMSقطعات EMSقطعات EMS
Google map
تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو، خیابان نخ زرین، پلاک 12
+98 21 44564248-54
+98 21 44532948
majinsamaneh [at] mghgroup.ir
دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو، خیابان نخ زرین، پلاک 12
+98 21 44564248-54
+98 21 44532948
info [at] mghgroup.ir