کشت و صنعت

تولید کننده محصولات کشاورزی

محصولات کشاورزی شرکت کشت و صنعت گلستان
زعفرانانارانارkeshtsanatبرنجبرنجبرنجپرورش ماهیماهیپرورش دامپرورش دامپرورش دام
Google map
سمنان ، جاده سمنان دامغان بعد از فرودگاه
+98 23 33641065
+98 23 33641058
keshtsanat [at] mghgroup.ir
دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو، خیابان نخ زرین، پلاک 12
+98 21 44564248-54
+98 21 44532948
info [at] mghgroup.ir